DIERENPAGINA

TOXOPLASMOSE EN ZWANGERE VROUWEN

Zo af en toe krijg ik van zwangere vrouwen weleens de vraag of het hebben van een kat erg gevaarlijk is i.v.m. toxoplasmose. Er is jaren geleden hierover namelijk eens een publicatie van een arts geweest en die heeft destijds nogal wat stof doen opwaaien. Veel katten zijn toen het huis uit gezet of aan de dierenarts aangeboden om ze af te laten maken. Het lijkt mij daarom nuttig te proberen uit te leggen hoe het eigenlijk zit. Dat valt niet mee, want de levenscyclus van de Toxoplasma gondii, zo heet de boosdoener eigenlijk, is erg ingewikkeld. De Toxoplasma komt vrijwel over de hele wereld voor en het bijzondere is dat bijna alle zoogdier- en vogelsoorten ermee besmet kunnen raken, inclusief de mens. Uit het voorgaande kun je opmaken dat deze parasiet niet alleen bij katten voorkomt. Ook bij koeien, varkens, paarden, schapen enz. kan toxoplasmose voorkomen. De besmetting wordt van het ene dier op het andere overgebracht door het eten van vlees van een besmet dier. Door het eten van rauwe vleesgerechten worden ook veel mensen besmet.

Bij de kat is de situatie iets anders, doordat de kat de eigenlijke gastheer van de toxoplasma is. Dit heeft tot gevolg dat men de infectie behalve door het eten van rauw kattevlees ook kan krijgen door het contact met katteontlasting. Als een kat namelijk voor het eerst toxoplasmose oploopt, treft men gedurende 1 a 2 weken in de ontlasting ook een soort eitjes van de parasieten aan. Na die tijd is de kat immuun en komt het in de ontlasting ook niet meer voor, en levert de kat ook geen enkel gevaar meer op. Deze "eitjes" moeten minstens een dag blijven liggen voordat ze voor mensen en andere dieren gevaarlijk worden.

Bij onderzoek is gebleken dat in Nederland meer dan de helft van de mensen en de katten weleens besmet is geweest met toxoplasmose; dat wil niet zeggen dat ze er ook ziek van werden. Ook is daarbij aangetoond dat het niet vaker voorkomt bij mensen die katten hebben dan bij andere mensen. Van de mensen van wie ik persoonlijk weet dat zij ziek zijn geweest a.g.v. toxoplasmose, had er niet één een kat!

Vooral vrouwen die een kind verwachten, zijn nogal eens bang om toxoplasmose te krijgen. Zo'n besmetting kan namelijk een miskraam of het voorkomen van aangeboren afwijkingen bij het kind tot gevolg hebben. Daarom wil ik tot slot nog ter geruststelling enkele opmerkingen maken.

Veel vrouwen zijn vroeger al eens besmet met toxoplasmose en zijn als gevolg daarvan min of meer immuun. Bovendien komt toxoplasmose voornamelijk voor bij katten die jonger zijn dan een half jaar en daarom nog niet immuun zijn. Mensen met oudere katten hoeven zich dus nauwelijks zorgen te maken. Ten derde worden de "eitjes" van de toxoplasma pas na een dag gevaarlijk. Dus als zwangere vrouwen dagelijks door hun man de kattebak laten verschonen is besmetting van die kant praktisch uitgesloten. Veel belangrijker is echter dat een vrouw geen rauw vlees eet tijdens haar zwangerschap.

Ik hoop dat ik iets van de ongerustheid over toxoplasmose op deze manier heb kunnen wegnemen. Misschien ter overtuiging: toen mijn eigen vrouw zwanger was heb ik mijn eigen katten ook niet weggedaan. En ik raad ook niemand aan dat te doen.

terug naar de inhoudsopgave

Download pdf

© GEMM'ART