10voorBiologie

De zon levert energie. Een klein gedeelte van de energie wordt door planten vastgelegd in organische stoffen. Dit is de bruto primaire productie. Een gedeelte wordt verbrand door de planten om te kunnen leven. Wat overblijft wordt gebruikt om te groeien. Dat is de netto primaire productie. De netto primaire productie van een ecosysteem is de som van de netto primaire productie van alle planten in dat ecosysteem. Dit is voor elk ecosysteem anders.

Door te schuiven met de ruitjes onder de illustratie kun je zien hoe de totale netto primaire productie verandert, als je het oppervlak van de verschillende ecosystemen verandert.

ingestraalde zonne-energie (3 x 1021 kJ per jaar)
99,9%
warmte
0,1%       in netto primaire productie (3 x 1018 kJ per jaar)

33%

47%

14%

6%

ruitje3
ruitje2
ruitje1

totale netto primaire productie 163 x 109 ton per jaar

oceanen en zee├źn

bos

overige

cultuur

oppervlak in ha

36.1 x 109

5.7 x 109

7.8 x 109

1.4 x 109

netto primaire productie in ton per jaar per ha

1,5

13,5

2,9

6,5

totale netto primaire productie in ton per jaar

54 x 109

77 x 109

23 x 109

9 x 109