WEBLOG

Mijn dochters Caroline en Saskia hebben een lied gemaakt over mijn hondjes Masja en Mickey op de muziek van The Show Must Go On van Queen. Ik heb er een animatie bij gemaakt. Queen heeft auteursrecht op de muziek. Ik heb via Buma-Stemra geprobeerd toestemming te krijgen om de animatie op internet te zetten. Ik werd verwezen naar Sony ATV en Umusic. Ik moest een vertaling in het Engels maken en een formulier invullen in Nederlands en Engels. Ik heb 8 e-mails geschreven. Mij werd verteld dat ik waarschijnlijk geen toestemming zou krijgen en als ik wel toestemming zou krijgen dat het dan duizenden euro’s zou kosten. Het was voor de grap gemaakt dus daar had ik geen zin in.
Ik heb het opgegeven, maar mijn dochters niet. Zij stuurden een e-mail met de animatie naar Bryan May. Ze maakten er een Engelse ondertiteling bij. En ze kregen toestemming om het op YouTube te plaatsen. Simpel. Masja en Mickey op Youtube

Verder lezen...

Roken

familie

Toen ik dertien was ging ik naar een middelbare school. Omdat mijn vader erg kwaad was op zijn leraar Grieks, vond hij Grieks en Latijn onzin. Wij gingen naar de HBS of het atheneum. Mijn atheneumklas was een erg leuke klas. Dat vonden sommige de leraren tenminste. Maar ik hoorde er niet bij. Dat kwam omdat ik niet rookte. Als je bij een groep wil horen, dan moet je daar wat voor over hebben. Bij ons, een katholieke meisjesschool in Amsterdam, was dat roken. De drie meisjes die niet rookten hoorden er niet bij. En terecht! Wij hadden duidelijk te weinig groepsgevoel.

Verder lezen...

Ik ben bioloog en illustrator. Hoe is het zo gekomen?
Aan het eind van de middelbare school moest ik een keuze maken. Wat ging ik studeren? Mijn vader was een wiskundige, ik hield van wiskunde, biologie en tekenen. Mijn oudste broer studeerde wiskunde. Hij haalde alles cum laude, dus het leek me niet verstandig om wiskunde te gaan studeren. Ik kon het alleen maar slechter doen.

Verder lezen...

Vlak na zijn studie nam mijn man een praktijk over van een dierenarts die de reguliere diergeneeskunde combineerde met homeopathie en acupunctuur. Mijn man wilde die zogenaamde geneeswijzen niet gebruiken. Hij probeerde mensen die om homeopathie vroegen te overtuigen met argumenten. Bij echte gelovigen lukt dat niet. Zij zochten een andere dierenarts.

Verder lezen...

Mijn vader kon aan het eind van de eerste klas (groep 3) zo goed lezen en rekenen dat hij de tweede klas mocht overslaan. Hij kwam bij zijn oudste broer in de klas. Mijn vader maakte expres fouten in zijn proefwerken. Waarschijnlijk om zijn broer te vriend te houden. Het is al erg genoeg als je kleine broertje bij je in de klas zit, als hij ook nog betere cijfers haalt, is dat helemaal moeilijk te verkroppen.

Verder lezen...